Disclaimer

Bij deelname aan een tantrische sessies van Saskia van der Kamp is het belangrijk te weten dat deze emotionele en energetische uitwisseling impliceert. Het is de verantwoordelijkheid van de klant aan te geven wat zijn/haar grenzen zijn (waar hij/zij zich comfortabel bij voelt).
De klant moet vooraf aan een sessie of workshop verklaren dat hij/zij in een dusdanig stabiele fysieke, emotioneel en mentale toestand verkeerd, om de sessie zonder risico te kunnen voleindigen. Voor, tijdens en na de sessie is alles op eigen risico van de klant en kan er geen aansprakelijkheid worden verhaald op Saskia van der Kamp.
Saskia van der Kamp is geen therapeut en is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van het werkproces.
Er is géén geslachtsgemeenschap, er is géén orale bevrediging en er wordt niet bewust naar een orgasme toe gewerkt. Neem verantwoordelijkheid voor je eigen gezondheid en zorg tijdig voor professionele hulp.
Ik verklaar tevens geen negatieve uitlatingen te doen via sociale media over Tantra Den Haag, maar dit rechtstreeks te communiceren naar Saskia van der Kamp.

Corona maatregelen:
• Je kunt een afspraak maken als je de afgelopen twee weken gezond bent geweest, en geen corona-achtige verschijnselen hebt, of recent hebt gehad, in dat geval plannen we een ander tijdstip. Dat geldt ook voor mij, als ik me ziek voel
• Ben je nieuw? Dan maak ik graag telefonisch kennis met je
• Er worden uiterst hygiënische maatregelen getroffen, denk aan extra ventilatie en schoonmaak van de ruimte en wassen van lakens en handdoeken
• Wordt je binnen twee weken van mijn sessie ziek dan ben je verplicht dat mij te melden, andersom meld ik dat ook bij jou

As a participant to the activities of Tantra Den Haag (Saskia van der Kamp), I declare that I am aware of the physical, emotional and energetic exchanges that are part of the Tantric work and it is my responsibility to clearly mark my personal boundaries, with respect to myself and the other.
I declare that I am in a stable physical and mental state in order to participate in these tantric session without running serious risks and that I will not hold the organizer responsible for any fysical, mental or social consequences that may or may not develop during the process. Saskia van der Kamp is not liable for any consequences due to these tantric sessions. Before, during and after the session everything is at the customer’s own risk and no liability can be recovered from Saskia van der Kamp.
There is no sexual intercourse, there is no oral satisfaction and I do not consciously work towards orgasm.
I also declare not to make negative statements via social media about Tantra The Hague, but to communicate this directly to Saskia van der Kamp.

Corona measures:
• You can make an appointment if you have been healthy for the past two weeks, and you do not have or have recently had corona-like symptoms, in which case we will schedule a different time. This also applies to me if I feel sick
• Are you new? Then I would like to meet you with a call.
• Extremely hygienic measures are taken, such as extra ventilation and cleaning of the room and washing of sheets and towels
• If you fall ill within two weeks of my session, you are obliged to report this to me, and vice versa, I will also report this to you

Flower of life